Wybór audytora

2010-11-03

Informujemy, że w dniu 29 października 2010 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora. Zgodnie z tą uchwałą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 została wybrała firma Lebrant Audit & Consulting - Bartłomiej Baranowski z siedzibą w Łodzi (91-604) przy ulicy Herbowej 24a.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.