Firma powstała w 1946r. po upaństwowieniu elektromechanicznego zakładu prywatnego. W latach 1946-1997 działała jako przedsiębiorstwo państwowe, zajmujące się głównie remontami maszyn elektrycznych dla przemysłu lekkiego, a później dla wszystkich branż. W styczniu 1998 roku zostało sprywatyzowane metodą „leasingu pracowniczego”. We wrześniu 2001r. umowa leasingu została przekształcona w umowę sprzedaży, a spółka zakończyła spłatę zobowiązań względem Skarbu Państwa w 2007 roku. Obecnie spółka działa w strukturze holdingowej – Zeltech S.A. zajmuje się bezpośrednio zarządzaniem nieruchomościami, które są głównym składnikiem majątku oraz nadzorem nad spółkami zależnymi. Zeltech S.A. jest firmą, której właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne – obywatele polscy.

Prezes Zarządu: Andrzej Walaszczyk

Prokurenci:
Tomasz Szpotański
Jan Szczeciński
Zbigniew Antczak


NIP: 727-22-50-789
REGON: 471489743
Nr KRS: 0000024002
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 826 195,00 zł
Rok rozpoczęcia działalności firmy: 1946/1997
Konto Bankowe: mBANK SA OK/Łódź: 88114011080000362787001001