Zakończenie Termomodernizacji Hali Produkcynjo-Magazynowej

2018-08-31

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację kolejnego proekologicznego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja Hali Produkcyjno-Magazynowej” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Łączna wartość zadania wyniosła 1 007 245,00 zł w tym dofinansowanie ze środk&oac (...)

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

2018-05-25

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO), w związku z powyższym spółka Zeltech S.A. infor (...)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2018-05-18

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K (...)

Gazele Biznesu 2017

2018-03-09

Po dłuższej nieobecności Zeltech S.A. ponownie znalazł się wśród Gazel Biznesu.

https://www.pb.pl/gazele/gazela/5347

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu.Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

2017-12-07

Informujemy, iż realizujemy nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Termomodernizacja Hali Produkcyjno-Magazynowej” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Łączna wartość zadania wyniesie 1 006 795,00 zł w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 710 000,0 (...)

Zmiana nazwy Zeltech S.A.

2017-08-16

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmianie uległa nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Zakłady Urządzeń Elektrycznych Zeltech Spółka Akcyjna

na:

 

Zeltech Spółka Akcyjna


Zgodnie z postanowieniem sądu zmiana obowiązuje od 09.08.2017r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2017-05-18

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie ar (...)

Zaproszenie do składania ofert

2017-04-21

Zeltech S.A. Zaprasza wykonawców do składania ofert na wykoanie termomodernizacji dachu hali produkcyjnej.

 

Zakres prac:

1. Ocieplenie połaci dachowej styropianem EPS 100 gr 15 cm i pokrycie 2x papa termozgrzewalna  SBS (alternatywnie styropapa gr 15 cm i 1 x papa SBS)

2. Zerwanie starych obróbek blacharskich

3. (...)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2016-05-25

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie (...)

Oddanie do użytku Centrum Logistycznego Zeltech

2015-10-28

Z przyjemnością informujemy, iż w październiku 2015 zakończyliśmy budowę nowej hali magazynowej wraz z częścią biurową. Wychodząc naprzeciw dzisiejszym standardom i wymaganiom rynku nieruchomości, oddaliśmy do użytkowania nowoczesny budynek, będący w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających najemców.

Nowa nieruchomość (...)

Wdrożenie faktur elektronicznych (e-faktury)

2015-08-12

W trosce o wygodę naszych Klientów, Zeltech SA uruchomił możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej (e-faktura). Do głównych korzyści za stosowania e-faktur należą:

 

– skrócenie czasu obiegu dokumentów – e-faktura zostanie wysłana na p (...)

Nowy skład Zarządu

2015-06-25

W dniu 24.06.2015 Rada Nadzorcza Zeltech SA podjęła uchwałę w wyniku której nowym Prezesem jednoosobowego Zarządu został Pan Andrzej Walaszczyk.
Nowy Prezes Zarządu związany jest z firmą Zeltech SA od 2007 roku, gdzie w ostatnim okresie pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych.  Pan Andrzej Walaszczyk zastąpił, pełniącego przez wiele (...)

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

2015-04-14

W związku z budową Centrum Logistycznego Zeltech realizowane było zadanie:
"Rozbiórka dwóch wiat magazynowych z przybudówkami, na działce 49/7 obręb P-36 w Łodzi przy ulicy Elektronowej nr 6 -demontaż i unieszkodliwienie pokrycia z eternitu falistego"

Całkowita wartość zadania wynosiła 18 361, (...)

Nowa strona internetowa Zeltech SA

2014-09-02

Z przyjemnością informujemy, iż z myślą o naszych zagranicznyc kontrahentach, utworzyliśmy dodatkową stronę internetową dostępną pod adresem www.east.zeltech.eu.
Na nowej stronie prezetujemy głównie informacje o oferowanych przez Zeltech SA produktach, przeznaczonych na rynek zagraniczny. Szata graficzna zostala dobrana w taki sp (...)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2012-05-22

Zarząd Spółki ZELTECH S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie (...)

Skup Akcji

2011-11-07

Zarząd ZELTECH S.A. informuje akcjonariuszy, że na podstawie Uchwały Nr 5/2010 z dn.07.06.2010 W.Z.A. „o nabyciu akcji własnych spółki w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat” przystępuje powtórnie do skupu akcji spółki (...)

Wybór Firmy Audytorskiej

2011-11-04

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/VI/2011 z dnia 27 października 2011 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego spółki za 2011 rok została wybrana firma Auditio sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kolarska 141.

Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2011-04-21

Zarząd Spółki ZELTECH S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie (...)

Informacja o skupie akcji Zeltech S.A.

2011-04-21

Zarząd ZELTECH S.A. informuje akcjonariuszy, że na podstawie Uchwały Nr 5/2010 z dn.07.06.2010 W.Z.A. „ o nabyciu akcji własnych spółki w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat” przystępuje do skupu akcji sp (...)

Wybór audytora

2010-11-03

Informujemy, że w dniu 29 października 2010 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora. Zgodnie z tą uchwałą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 została wybrała firma Lebrant Audit & Consulting - Bartłomiej Baranowski z siedzibą w Łodzi (91-604) przy ulicy Herbowej 24a.


HYUNDAI w ofercie Zeltech

2010-02-01

Wraz z początkiem 2010 roku powiększyliśmy naszą ofertę o produkty marki HYUNDAI.
Są to w głównej mierze nowoczesne falowniki i uznana na całym świecie aparatura elektroinstalacyjna.
Z dumą informujemy, że oferowane falowniki oraz m.in. styczniki i wyłączniki można odnaleźć na wyposażeniu wielu elektrowni atomowych, statkach towarowych i okrętach marynarki woj (...)

Nowa spółka grupy Zeltech S.A.

2010-01-10

Z przyjemnością informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem firmy Zeltech S.A. postanowiono wydzielić z jej struktur pion sprzedaży oraz projektowania napędów elektrycznych.
 
Tym samym, z dniem 1.01.2010 została powołana do życia nowa firma:
Zeltech Mechatronika Spółka z o.o.
 
Nowa spółka będąca w 100% własnością Ze (...)